Neo Construct D

  • zlepšený jazdný výkon vďaka širšej a hlbšej priečnej drážke

  • vylepšená tuhosť behúňa s blokovým dizajnom dezénu

  • pokročilý dizajn ramien & vysoká zaťažiteľnosť
    s optimalizovaným dizajnom pätky

  • dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a únave materiálu (FRP)

  • vyšší výkon počas životného cyklu s dvojitou vrstvou behúňa